Biuro Rachunkowe EWA, mgr Ewelina Zusman, ul. Strzelców Bytomskich 59, 41-902 Bytom, tel. 32 787 36 45

PPHU "EWA" jest firmą prowadzącą działalność od 1992 roku, która stawia sobie za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgowo-podatkową swoich klientów po przystępnych cenach.

mgr Ewelina Zusman - właścicielka biura jest osobą posiadającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw o różnych rozmiarach i profilach działalności.

Posiadamy licencję wydaną przez Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 321/95.
Nasze biuro posiada również
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz stałe wsparcie kancelarii prawnej

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), także księgowość wspólnot mieszkaniowych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale,
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Klienta, osób z nim współpracujących i pracowników, jak również sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwych oddziałów ZUS
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń,
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
 • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych.

ul. Strzelców Bytomskich 59 41-902 Bytom
Tel. 32 787 36 45

e-mail: biuro@biurorachunkowe
-ewa.com

czynne pn - pt
8:00 - 16:00Jak do nas dojechać?

kliknij w mapę i zobacz jak do nas dojechać
Agencja Reklamowa
Vert.info.pl